[3 E 005/08] - Saint-Martin-d'Ardentes (Ardentes) (Indre, Francia) - Registro Civil (Nacimientos) | 1793 - 1802

Transcripción
Fechas

Participar en la indexación [3 E 005/08] - Saint-Martin-d'Ardentes (Ardentes) (Indre, Francia) - Registro Civil (Nacimientos) | 1793 - 1802