Responder

Huwelijksakten Christophorus Van Wassenhove en Joanna De Meyer en Joanna ??? in april 1647

janvanwassenhove9831
male
Mensajes: 83
In april 1647 zijn er in Merendree 2 huwelijken van een Christophorus Van Wassenhove.
Op 16/4/1647 wordt er gehuwd met Joanna De Meyer.
Op 29/4/1647 is er een huwelijk met Joanna ???? (Kosters??)

De 2 akten staan in het parochieregister van de huwelijken in Merendree in 1647 op scherm 6. Ze staan vlak na elkaar.
Ik voeg een afbeelding (Word-doc) van die 2 akten in bijlage.
Hier de link naar de pagina: https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0514_111195_109890_DUT/inventarisnr/I1111951098903031/level/file/scan-index/6/foto/514_1075_000_02013_000_B_1628

Kan iemand mij de transcriptie en vertaling van deze 2 huwelijksakten bezorgen aub?
De juiste info die in deze akten staat kan eventueel helpen om:
1) de ouders van beide Christophorussen te vinden.
2) beide gezinnen samen te stellen. Immers, in de volgende jaren zijn meerdere geboorten te noteren waar de vader Christophorus Van Wassenhove de vader is. Maar van de moeder wordt enkel de voornaam Joanna vermeld. Eventueel kunnen de doopdragers dan aanwijzingen geven tot welk ouderpaar zij behoren.

Hartelijk dank

kvoet
male
Mensajes: 1726
Goedemorgen,

Dit is de transcriptie van de 2 aktes. De eerste akte is echter voor een ondertrouw, de tweede is voor een huwelijk...

Contraxere sponsalia 19a april
1647 Christopherus Van Wassen-
hove et Joanna de Meyer
praesentes fuerunt Guilhelmus de
Clerck, Christopherus Van Wassenhove
avunculus sponsi.


Gingen de ondertrouw aan op 19 april 1647: Christopherus Van Wassenhove en Joanna de Meyer. Aanwezigen (getuigen) waren: Guilhelmus de Clerck en Christopherus Van Wassenhove, oom van de bruidegom.

Contraxere matrimonio Christophe-
rus Van Wassenhove et Joanna
Kosters hac 29a aprilis 1647
praesentes fuerunt Aegidius Stalens,
Bauduinus Van Wassenhove,
coram D(omino) Martino van Bruggen

Traden in het huwelijk deze 29e april 1647: Christopherus Van Wassenhove en Joanna Kosters. Aanwezigen (getuigen) waren: Aegidius Stalens en Bauduinus Van Wassenhove, voor (*) de heer Martinus van Bruggen.

(*) "voor" is hier in de betekenis van "ten overstaan van", niet van "in de plaats van".

Aan u dus om te bepalen of het toch over hetzelfde koppel gaat (maar de pastoor zich vergist heeft bij de achternaam van de vrouw in één van de aktes) of dat er toch 2 koppels zijn (te staven met bv. geboortes van hun kinderen). Of misschien is er nog een huwelijksakte later in het boek voor het koppel Van Wassenhove - De Meyer...

Veel succes bij de zoektocht!

Mvg
Kris

janvanwassenhove9831
male
Mensajes: 83
Hartelijk dank voor uw transcriptie en vertaling.
Zijn er u nog gevallen bekend waar er een afzonderlijke vermelding was van de "ondertrouw" zonder dat die gevolgd werd door een vermelding van een huwelijk.
Ik zal inderdaad de kinderen geboren tussen 1646 en 1670 wiens vader Christoforus VW was en de moeder Joanna herbekijken en vooral aandacht schenken aan de doopheffers.

gabrielsm
male
Mensajes: 340
Árbol : Gráfico
Ver su árbol genealógico
Jan, misschien heb je hier iets aan: in de staten van goed van de heerlijkheid Merendree, Deel II, 1675-1739 is de samenstelling van het gezin Van Wassenhove-de Coster te vinden.

Op p.156 staat er een staat van goed van Christoffel van Wassenhove. Er staat het volgende:

158v.: Staat van goed Christoffel van Wassenhove, overleden Meerendre 21.10.1694
Gehuwd met Janneken de Coster.
Hoirs (Kinderen):
- Jan van Wassenhove
- De weesen van Bauduyn van Wassenhove.
- Christoffel van Wassenhove.
- Hubrecht de Meyere x Livyne van Wassenhove.
- Pieter Gillis x Janneken van Wassenhove.
- Het weeskindt van Geert van Nevel gheprocreert bij Pierijntien van Wassenhove.
Voogd is Jan van Wassenhove voornoemt.
Gronden te Meerendre en hofstede Meerendre Velde.
NB. Geert van Wassenhove broeder van de overledene
1.3.1696

Op p.162 vindt je de "vercavelynghe ten sterfhuijse van Janneken de Coster, weduwe van Christoffel van Wassenhove:
- Stoffel van Wassenhove
- Livijne van Wassenhove x Huybrecht de Meijere.
- Janneken van Wassenhove x Pieter Gillis
- De kinderen van Bauduyn van Wassenhove bij Livijne van Hoorebeke.
Voogd is Jan van Wassenhove.
- Het kint van Pieternelle van Wassenhove bij Geert van Nevele.
28.6.1702

Over het gezin van Christoffel van Wassenhove met Joanna de Meyer is er niets terug te vinden.
Maar misschien kun je aan de hand van deze gegevens toch uitsluitsel krijgen over wie jouw voorouders zijn??

Met vriendelijke groeten,
Michel

janvanwassenhove9831
male
Mensajes: 83
Dit is geweldig! Hartelijk dank.
Ik heb wel nog wat moeite met de juiste interpretatie van de vermeldingen in "staten van goed".
Als ik het goed begrijp bestond het gezin van Joanna De Coster in 1696 uit: Jan (Joannes), Baudewijn (die reeds overleden was evenals zijn echtgenote), Christoffel, Livina, Joanna en Petronilla (ook reeds overleden).
Dat wordt bevestigd in 1702 indien de voogd Jan ook een zoon is. Ik begrijp wel niet waarom in 1702 bij Baudewijn staat "de kinderen van Baudewijn VW bij Livijn Van Hoorebeke". Mogen wij er van uitgaan dat de "wezen van Baudewijn" (1696) dezelfde personen zijn?
Ik ben wel nog op zoek naar de geboorteakte/doopakte van Livina VW.
Ik had op mijn lijstje ook nog een Barbara en een Elisabeth. Kan het zijn dat zij in 1696 kinderloos overleden waren? Of mag ik er van uitgaan dat ze tot een ander gezin behoorden?

gabrielsm
male
Mensajes: 340
Árbol : Gráfico
Ver su árbol genealógico
Goeiemorgen Jan,

Even uit nieuwsgierigheid: stam jij nu af van het echtpaar Van Wassenhove-de Meyer of van het echtpaar Van Wassenhove-de Coster?
Over Barbara en Elisabeth kan ik in de staten van goed niets vinden. Weliswaar moet je altijd heel terughoudend zijn met aannames te maken, maar op basis van wat er in de staat van goed van Christoffel van Wassenhove staat, mogen we inderdaad veronderstellen dat Barbara en Elisabeth, ofwel geen dochters van het echtpaar VW-de Coster waren, dan wel inmiddels al overleden waren.
Voor wat betreft "de wezen van Baudewijn" durf ik niet te zeggen of dat hetzelfde is als "de kinderen van BVW bij Livijne van Hoorebeke". Ik heb namelijk geen zicht op die stamboom. Dat zal je dus (eventueel) nog verder uit moeten zoeken. BVW zou bijvoorbeeld hertrouwd kunnen zijn. In deel II van de staten van goed vind je op p.179 (schermnummer 73) nog het een en het ander over de kinderen van Baudewyn VW (fol.15, dd. 8.6.1713). Feit blijft wel dat Baudewijn een zoon was van Christoffel VW en Janneken de Coster.
Als laatste: Jan van Wassenhove, de zoon van Christoffel VW en Janneken de Coster, was in 1696 inderdaad de voogd. Er staat namelijk "Voogd is Jan Van Wassenhove voornoemd. De enige Jan van Wassenhove die op dat moment in de akte al was genoemd was Jan, de zoon van Christoffel VW en Janneke de Coster.

Met vriendelijke groeten,
Michel

Responder

Volver a “Paleografie, transcriptie en oude talen”