Responder

Staten von Goed Jean VANDAELE 1709 - Armbouts-Cappel (Nord, France)

thompattyn
male
Mensajes: 33
Árbol : No gráfico
Ver su árbol genealógico
Hallo,

Door Geneanet te onderzoeken,
Ik vond deze inventaris opgesteld in het oud-Vlaams na de dood van mijn voorvader, Jean VANDAELE (sosa 384), gedateerd 1709.

Kris Voet wist een deel van de tekst te vertalen:
"Ce sont les fragments que je pense pouvoir déchiffrer :

Lodt omme Adriaen Vandaele oom ende wettelyken
vooght a patre van Joannes Dominicus ghebooren
den alderheijlighen dagh 1709, den onderjarighen
zoone van Jan Vandaele desoone Franchois
fi(li)us Pieter bij ... fi(li)a ... hebbende hij
Franchois den selven Jan ....
...
bij den doodt ende ouverlijden vanden
voorseijden sijnen vader, die ghestorven
is op de prochie van Armb(outs) Cappelle
op den lasten ougst 1709 ....

... Adriaen Vandaele, oncle paternel et tuteur légal de Joannes Dominicus, né le jour de la Toussaint 1709, fils mineur de Jan Vandaele ... et alors cela devient un peu incompréhensible pour moi : est-ce "fils de François, fils de Pieter"? ou bien "son fils François ..." ....?

et alors plus bas se trouve ce fragment:

... à la mort et au décès de son père susmentionné, qui est décédé à la paroisse d'Armbouts Cappelle le dernier août 1709..."
InventaireDecesJeanVANDAELE.jpg
Kan een liefdadige ziel het voor mij vertalen, bij voorbaat hartelijk dank,

basdenbrok
male
Mensajes: 896
Hallo Thomas

Hierbij een transcriptie van het stuk tekst. Ik heb de familie relaties in de bijgevoegde file schematisch weergegeven zoals ik denk dat het beschreven staat. Het zou wellicht goed zijn wanneer Bart of Kris of iemand anders er eens naar kijkt of mijn interpretatie van het geschrevene wel klopt :) Hardop lezen en naar het schema kijken. Als het nodig is om de tekst naar het Frans te vertalen ... Dat is niet zo mijn ding. Misschien vindt iemand anders het leuk om dat te doen.

Groeten, Bas

Lodt omme Adriaen van Daele, oom ende wettel[icke]
vooght a patre van Joannes Dominicus ghebooren
den alderheijlighen dagh 1709 (*), den onderjarighen
zoone van Jan van Daele de soone Franchois
fi[li]us Pieter bij . . . . fi[li]a . . . . hebbende hij
Franchois den selven Jan ghewonnen tsijnen tweeden
huijwelicke bij Maria fi[li]a Jan Ogier thaeren
eersten huijwelicke en[de] deselve Maria is ghewonnen
bij . . . . . Voorts heeft den voornomden Jan
van Daele sijnen soone gheprocrert tsijnen
tweeden huijwelicke bij Joanne Franchoise
fi[li]a Jan Ricou de soone Jan bij Jaecquemijn
de dochter van . . . . Strijnck hebbende
hij Jan Junior deselve Joanne Franchoise
ghewonnen bij Cattharijne fi[li]a Jan Panier bij
. . . . dit van den goede aen de voornom[den]
mense (?) opghecommen, verstorven ende mits
desen al wettelick toeghedeelt ten sterfhuijse
bij der doodt ende overlijden van den
voorseijden sijnen vader, die ghestorven
is op de prochie van Armb[outs] Cappelle
op den lasten ougst 1709 (**), wiens ziele Godt
ghedincke, consisteerende al (ja?) vlietende
pennijnghen bedraeghende ter somme
van hondert ponden Par[isi]s dus deselve

* 1 november 1709
** 31 augustus 1709
Adjuntos
Staat van goed Jan van Daele 1709.png

basdenbrok
male
Mensajes: 896
OK en français :)

... Adriaen Vandaele, oncle paternel et tuteur légal de Joannes Dominicus, né le jour de la Toussaint 1709, fils mineur de Jan Vandaele

qui est le fils de Franchois qui (à son tour) est le fils de Pieter chez . . . . (= prénom de la femme de Pieter) fille de . . . . (= nom du père de la femme de Pieter) ayant, lui, Franchois, gagné (c'est à dire: obtenu, engendré, procréé, fait, alors Franchois a engendré) le même Jan (= Jan van Daele, son fils, le père de Joannes Dominicus) dans son deuxième mariage chez (=avec) Maria qui est la fille de Jan Ogier dans son premier mariage (le premier mariage de Maria) (c'était alors le deuxième mariage pour Franchois et le premier mariage pour Maria) et la même Maria est gagnée (=engendréé, procréé, fait) chez . . . . (= nom de la femme de Jan Ogier = la mère de Maria) Puis, le susmentionné Jan van Daele a procréé (c'est à dire il a fait, il a engendré) son fils (=Joannes Dominicus) dans son deuxième mariage chez (=avec) Joanne Franchoise qui est la fille de Jan Ricou, qui (à son tour) est le fils de Jan (=père de Jan Ricou Junior) chez Jaecquemijn (=mère de Jan Ricou Junior) qui est la fille de . . . . . Strijnck, ayant lui Jan Junior (= Jan Ricou père de Joanne Franchoise) gagné (c'est à dire: obtenu, engendré, procréé, fait) la même Joanne Franchoise chez Cattherijne qui est la fille de Jan Panier chez . . . . (=mère de Cattherijne)

Bas
Última edición por basdenbrok el 18 Abril 2020, 15:22, editado 1 vez en total.

thompattyn
male
Mensajes: 33
Árbol : No gráfico
Ver su árbol genealógico
Bonjour ,

Merci beaucoup !
Je vous remercie d avoir pris du temps pour déchiffrer ce texte.
Je vais pouvoir mettre à jour mon arbre avec toutes ces informations supplémentaires.

Encore Merci !
Thomas

bartjans
bartjans
Mensajes: 1238
Árbol : No gráfico
Ver su árbol genealógico
Dag Bas en Thomas
Het schema lijkt me correct te zijn. Welk een rijke bron aan informatie!
Wat betreft de transcriptie denk ik dat bij het eerste vraagteken 'weese' staat i.p.v. 'mense', en bij het tweede vraagteken 'al in vlietende penningen' (tout en monnaie (=deniers) courante)

vriendelijke groeten
Bart

basdenbrok
male
Mensajes: 896
Bedankt! Ja, natuurlijk: weese, en in, in plaats van mense en ja :D

Bas

Responder

Volver a “Paleografie, transcriptie en oude talen”