Responder

Kan er iemand een oud duitse akte lezen?

armandakkermans
armandakkermans
Mensajes: 451
Árbol : No gráfico
Ver su árbol genealógico
Inderdaad, Redingen

boni2
male
Mensajes: 21
Ok bedankt voor de reactie.
:D oefenen en oefenen en .....

basdenbrok
male
Mensajes: 896
Het beroep van de vader is dagloner

Lambertus Feller, Taglöhner alt fünfzig sechs Jahre Vater des Verstorbenen wohnhaft zu Kleineltgerot

Hij is 56 jaar oud, fünfzig sechs, net als cinquante six in het Frans

Kleineltgerot heet nu Kleinelcherodt

De tweede getuige is Peter Hornick, Ackerer, alt zwanzig sechs Jahre

Anna Maria is

ohne Stand geboren zu Kleineltgerot, wohnhaft zu Kleineltgerot Tochter von ersterscheinendem

en Susanna Welter is alt fünfzig sechs Jahre Taglöhnerinn, Wohnhaft zu Kleineltgerot

Ja, zelf oefenen oefenen oefenen en oefenen zoals Armand doet dan kun je het op een gegeven moment.

Groeten, Bas

boni2
male
Mensajes: 21
Beste,
Hartelijk bedankt, nu kunnen we verder zoeken. De geboorteplaats is steeds belangrijk , denk ik.
Hartelijk dank,
Boni

boni2
male
Mensajes: 21
Beste, gevonden denk ik
Klein Elcheroth is Petit Nobressart :)
Adjuntos
Elcheroth is Nobresart .jpg

boni2
male
Mensajes: 21
Aan alle helpers, zeker aan Bas den BROK die mij de oplossing heeft bezorgd, dank.
Ik weet niet hou dit item te af te sluiten, maar ik weet nu waar verder te zoeken.
Boni :) einde.

armandakkermans
armandakkermans
Mensajes: 451
Árbol : No gráfico
Ver su árbol genealógico
Transcriptie van de Oud-Duitse huwelijksakte van Rudolf Klein.

Wanne is een Duitse gemeente in de buurt van Gelsenkirchen
Aufgebotsverhandlung = verloving(sakte)
Er ontbreken nog een paar woorden.

N. 483 Wanne am fünfundzwanzigsten
November tausend neunhundert neunzehn
Vor den unterzeichneten Standesbeamten erschienen heute zum Zweck der
Eheschließung
1. Der Destillateur Rudolf Robert
Klein
der Persönlichkeit nach durch Aufgebotsverhand-
lung anerkannt,
Katholischer Religion, geboren am siebzehnten
April des Jahres achthundert
neunundachtzig zu Wanne
Sohn der Eheleute Berginvalide Gustav Klein
und Maria geborene Trösken, ersterer
wohnhaft in Wanne, letztere verstorben,
und zuletzt wohnhaft
in Wanne
2. Die Modistin Anna Koroschetz
der Persönlichkeit nach durch Aufgebotsverhand-
lung anerkannt
Katholischer Religion, geboren am siebundzwanzigsten
Juli des Jahres tausend achthundert
vierundneunzig zu Wanne
wohnhaft in Wanne
Tochter von Eheleute Bergmann Vincens Koro-
schetz und Gertrrud geborene Keidner,
ersterer verstorben und zuletzt
wohnhaft
in Gunnigfeld Landkreis Gelsenkirchen, letzten wohnhaft daselbst
Die Zeugen werden zugezogen und erschienen
3. der Schmiedemeister Vinzens Reckhaus
der Persönlichkeit nach durch Militärpass
anerkannt
45 Jahre alt, wohnhaft in Wanne
4. der Invalide Gustav Klein
der Persönlichkeit nach durch Anmeldeschein
anerkannt
65 Jahre alt, wohnhaft in Wanne
Der Standesbeamte richtete an die Verlobten einzeln und
nacheinander die Frage:
ob sie die Ehe miteinander eingehen wollen.
Die Verlobten bejahten diese Frage und der Standesbeamte
sprach hierauf aus
das sie Kraft des Bürgerlichen Gesetzbuchs nunmehr recht
mäßig verbundene Eheleute sein.
Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben
Rudolf Klein
Anna Klein geboren Koroschetz
Heinrich Reckhaus
Gustav Klein
Der Standesbeamte

Met correcties van Bas, waarvoor dank
Última edición por armandakkermans el 07 Mayo 2020, 08:21, editado 6 veces en total.

verdonckw
verdonckw
Mensajes: 110
Árbol : No gráfico
Ver su árbol genealógico
Dank u Armand om deze akte leesbaar te maken. Nu nog een een vertaling proberen uit te vissen.....

mvg,
Walter
Dit is Verdonck, die stoute gast,
Wiens kaekebeen elck een aen tast.
Op niemant, groot, noch kleijn, hij past,
Dies raeckte hij in 't werckhuis vast.
anno 1627

armandakkermans
armandakkermans
Mensajes: 451
Árbol : No gráfico
Ver su árbol genealógico
Vertaling, hopelijk met niet te veel fouten:

N. 483 Wanne de vijfentwintigste
november duizend negenhonderd negentien
Voor de ondergetekende beambte van de burgerlijke stand verschenen heden met het doel
huwelijk aan te gaan
1. De destilleerder Rudolf Robert
Klein
als persoon door (de) verloving(sakte)
gekend
katholiek, geboren de zeventiende
april van het jaar duizend achthonderd
negenentachtig te Wanne
zoon van de echtgnoten Mijninvalide Gustav Klein
en Maria geboren Trösken, de eerste
wonende in Wanne, de laatste gestorven
en laatst wonende
in Wanne
2. De hoedenmaakster Anna Koroschetz
als persoon door (de) verloving(sakte)
gekend
Katholiek, geboren de zevenentwintigste
juli van het jaar duizend achthonderd
vierennegentig te Wanne
wonend in Wanne
Dochter van de echtgenoten Mijnwerker Vinzens Koro-
schetz en Gertrud geboren Keidner,
de eerste gestorven en laatst
woonachtig
in Gunnigfeld Landkreis Gelsenkirchen, de laatste daar wonend
De getuigen werden aangesteld en verschenen
3. de smid Heinrich Reckhaus
als persoon door (zijn) militaire pas
gekend
45 jaar oud, wonend in Wanne
4. de invalide Gustav Klein
als persoon door inschrijvingsformulier
gekend
65 jaar oud, wonend in Wanne
De ambtenaar van de burgerlijk stand vroeg de verloofden apart en
na elkaar de vraag:
of ze met elkaar wilden huwen.
De verloofden bevestigden deze vraag en de ambtenaar van de burgerlijke stand
zei hierna
dat ze krachtens het burgerlijk wetboek nu volgens recht
verbonden echtelingen zijn.
Voorgelezen, goedgekeurd en ondertekend
Rudolf Klein
Anna Klein geboren Koroschetz
Heinrich Reckhaus
Gustav Klein
De ambtenaar van de burgerlijke stand
?

Nota: Berginvalide is te vinden op Google, betekent allicht invalide mijnwerker (Bergwerk = mijn)
Última edición por armandakkermans el 09 Mayo 2020, 16:01, editado 3 veces en total.

verdonckw
verdonckw
Mensajes: 110
Árbol : No gráfico
Ver su árbol genealógico
Dank u, dat is zeer vriendelijk.
Dit is Verdonck, die stoute gast,
Wiens kaekebeen elck een aen tast.
Op niemant, groot, noch kleijn, hij past,
Dies raeckte hij in 't werckhuis vast.
anno 1627

basdenbrok
male
Mensajes: 896
Hallo Armand

Wow! Dat gaat goed!

Ik heb nog een paar kleine verbeteringen.

Leute, Eheleute met een e

(...) geborene Trösken, ersterer
wohnhaft in Wanne, letztere verstorben


Bergmann Vinzens Koro-
schetz und Gertrud geborene Keidner,
ersterer verstorben


(...) Gelsenkirchen, letztere wohnhaft daselbst

Gustav Klein
der Persönlichkeit nach durch Anmeldeschein
anerkannt

Fijne avond nog
Bas

Responder

Volver a “Paleografie, transcriptie en oude talen”