familie de la Fossa

darkri
female
Mensajes: 15
Hallo,
Ik ben op zoek naar informatie over Servatius Heinrich Hurdome de la Fossa. Die uit het Spaanse Nederland kwam. Hij sloot zich aan bij het Spaanse leger. In het leger vocht hij na het bevel van Don Baltasar Marradas en Vique. Hij vocht in Friuli (1615-1617). Toen sloot het Spaanse leger zich aan bij het keizerlijke leger en daarmee kwam Servatius in 1618 naar Bohemen. Hij verbleef in Bohemen, werd gouverneur en bevorderd tot ridderorde (von der Fosse / Fossen).
Helaas, ik heb geen informatie over zijn voorouders en zijn leven vóór 1615.
Is het mogelijk om erachter te komen wanneer hij zich bij het Spaanse leger aansluit, enz.?
Bijgevoegd is zijn wapen waarmee hij naar Bohemen kwam.
Hartelijk dank voor alle hulp, opmerkingen, advies
Dari
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bonjour
Je cherche des informations sur Servatius Heinrich Hurdome de la Fossa. Qui sont venues des Pays-Bas espagnols. Il a rejoint l'armée espagnole. Dans l'armée, il combattit après le commandement de Don Baltasar Marradas et Vique. Il a combattu dans le Frioul (1615-1617). Puis l'armée espagnole a rejoint l'armée impériale et avec elle Servatius est venu en 1618 en Bohême. Il resta en Bohême, devint gouverneur et fut promu chevalier (von der Fosse / Fossen).
Malheureusement, je n'ai aucune information sur ses ancêtres et sa vie avant 1615.
Est-il possible de savoir quelque part quand il a rejoint l'armée espagnole, etc.?
Ci-joint son blason avec lequel il est venu en Bohême.
Merci beaucoup pour toute aide, commentaires, conseils
Dari
Adjuntos
Servatius.jpg

Volver a “Pays-Bas”