Escrutinios colaborativos

Registro Civil (Matrimonios) - Palma de Mallorca, Islas Baleares, España

Apellido del esposo
Roig i Rosselló Joan
Apellido de la esposa
Bauça i Piquer Geronima
Fecha
1758
Número de página
142r
Fuente
LMA-13877

Registro Civil (Matrimonios)

Palma de Mallorca, Islas Baleares, España
Periodo : 1565 - 1824
Puesta on line : 19 jul. 2019
Notes: Els noms d'ambdos contraents s'han transcrits tal com apareixen el l'acte de sagrament. La particula "de" present en alguns llinatges s'ha col·locat posteriorment al llinatge de referència i entre parèntesis. En els casos on en l'acta apareixen ambdos llinatges, aquesta han estat separats per la particula "i" per evitar confusions en els casos de llinatges composts. Els llinatges o ... (Ver más) Notes: Els noms d'ambdos contraents s'han transcrits tal com apareixen el l'acte de sagrament. La particula "de" present en alguns llinatges s'ha col·locat posteriorment al llinatge de referència i entre parèntesis. En els casos on en l'acta apareixen ambdos llinatges, aquesta han estat separats per la particula "i" per evitar confusions en els casos de llinatges composts. Els llinatges o noms que no apareixen en l'acta s'ha assenyalat amb (sn). Les lectures difícils no identificables s'ha indicat amb el signe (?), les lectures insegures s'han indicat entre []. La recerca de noms es pot fer per llinatge del marit, de l'esposa o per data obrint les finestres que es troben en les columnes indicades amb els noms "ESPOS" "ESPOSA" o "DATA". Així mateix es pot fer una cerca general en tot el document mitjançant la funció "Control b"; s'ha de tenir en compte, però, les distintes grafies que presenten tant noms com llinatges. S'agrairà qualsevol indicació de error o mancança en l'index. Abreviatures emprades: (sn) = sine nomine / (?) = lectura difícil o incompleta / vd. - vda. = vidu, vídua https://catedraldemallorca.org/album/ACM_Sagraments/Matrimonis/LMA-13877_Vol-1_NOMES_INDEX.pdf (Ver menos)
Notes: Els noms d'ambdos contraents s'han transcrits tal com apareixen el l'acte de sagrament. La particula "de" present en alguns llinatges s'ha col·locat posteriorment al llinatge de referència i entre parèntesis. En els casos on en l'acta apareixen ambdos llinatges, aquesta han estat separats per la particula "i" per evitar confusions en els casos de llinatges composts. Els llinatges o ... (Ver más) Notes: Els noms d'ambdos contraents s'han transcrits tal com apareixen el l'acte de sagrament. La particula "de" present en alguns llinatges s'ha col·locat posteriorment al llinatge de referència i entre parèntesis. En els casos on en l'acta apareixen ambdos llinatges, aquesta han estat separats per la particula "i" per evitar confusions en els casos de llinatges composts. Els llinatges o noms que no apareixen en l'acta s'ha assenyalat amb (sn). Les lectures difícils no identificables s'ha indicat amb el signe (?), les lectures insegures s'han indicat entre []. La recerca de noms es pot fer per llinatge del marit, de l'esposa o per data obrint les finestres que es troben en les columnes indicades amb els noms "ESPOS" "ESPOSA" o "DATA". Així mateix es pot fer una cerca general en tot el document mitjançant la funció "Control b"; s'ha de tenir en compte, però, les distintes grafies que presenten tant noms com llinatges. S'agrairà qualsevol indicació de error o mancança en l'index. Abreviatures emprades: (sn) = sine nomine / (?) = lectura difícil o incompleta / vd. - vda. = vidu, vídua https://catedraldemallorca.org/album/ACM_Sagraments/Matrimonis/LMA-13877_Vol-1_NOMES_INDEX.pdf (Ver menos)